Sikkerhedsregler  (Ver. juli 2021)

 

1.     Al færden på rideklubbens område sker på eget ansvar. Børn, der færdes alene på rideklubbens område, færdes på forældrenes ansvar.

2.     Alle skal bære DRF godkendt ridehjelm, når man sidder på hesten. (For Voltigering gælder særlige regler jf. instruktørs anvisninger)

3.     Alle under 18 år skal bære DRF godkendt ridehjelm på ridebane og i stald. Denne regel gælder også gæster i stalden, som er under 18 år, her kan ridehjelm erstattes af en cykelhjelm. Ryttere over 18 år skal bære hjelm under ridning. Langt løst hår skal samles i f.eks. en hestehale. 

4.     Alle skal have lukket fodtøj på i stald og på ridebane uanset årstid. Der må ikke rides i kondisko eller andre sko uden hæl. Snørebånd er forbudt. 

5.     Alle under 18 skal bære sikkerhedsvest ved springning og turridning. Vi henstiller til, at alle over 18 år tager samme sikkerhedsmæssige forholdsregler.

6.     Tilskuere ved ridebanen og ridehallen skal altid forholde sig roligt.

7.     Forældre, søskende og andre gæster som ikke deltager aktivt i den aktuelle ridetime må ikke opholde sig på ridebanen. Skal en forælder på banen for at hjælpe, er det af sikkerhedsmæssige årsager kun denne der går ind og ikke også søskende.

8.     For at håndtere en rideskolehest og sadle op alene skal medlemmet have ryttermærke 1 og ride på min. letøvet hold. Øvrige medlemmer skal være ifølge med en voksen i stalden. Der må være ryttere og forældre og evt. søskende i stalden som er tilmeldt de igangværende hold. Øvrige elever/gæster/medlemmer skal ikke opholde sig i stalden.

9.     Det er ikke tilladt at føre heste uden trense eller grime og træktov, hverken i stald eller til og fra folde. Undtaget træktovsreglen er rideskolens hesteflokke, når de sluses til og fra fold.

10.  Det er forbudt at fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktovet rundt om håndled eller om livet.

11.  Heste må ikke stå løse på staldgangen. De skal altid være forsvarligt bundet. En hest må aldrig bindes i et tov, som den ikke kan slide sig løs af. Brug tov eller kæder med sikkerhedslåse. Forlad aldrig en hest på staldgangen i længere tid ad gangen, heller ikke selv om den er bundet. Hvis man skal gå fra den og ikke har andre til at holde øje, skal den lukkes ind i boksen imens.

12.  Rideskolens heste og de private heste skal holdes adskilt på de anviste striglepladser.

13.  Der må ikke rides i stalden. Op- og afstigning skal altid foregå udenfor stalden.

14.  For at lukke eller hente heste alene til og fra fold skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have viden svarende dertil og være over 18 år. Er man under 18 år må udluk og indluk kun ske ifølge med en voksen. To privatopstaldere på mindst 13 år må varetage ovenstående, hvis de følges ad og begge har ryttermærke 3. Når der hentes heste til og fra fold skal sikkerhedsliner altid være monteret (aftale med Roskilde Kommune). Når der er hest(e) på fold skal der være tilsluttet strøm. Ryttere under 18 år skal bære hjelm, når der lukkes ud eller hentes heste på fold. Det anbefales at ryttere over 18 år gør det samme. Det anbefales, at man så vidt muligt altid har en telefon på sig, når man færdes alene på foldene.

15.  Det anbefales ikke at lukke til og fra folde, når det er mørkt. Tilretning af dækkener o.lign. anbefales at foregå i stalden – og ikke på folden.

16.  Staldgangen er ikke til opbevaring af striglekasser og staldredskaber mv.. Den skal altid efterlades tømt og fejet fri for møg, hø og halm for at undgå brandfælder. Anvendes de indvendige vaskepladser, skal disse efter brug fejes for overskudsvand for at undgå at gulvet bliver glat eller vandpytter fryser til is på staldgangen. Døren til foderrummet skal efterlades forsvarligt lukket, da det er en branddør.

17.  Kun privat ryttere fyldt 16 år og som har taget ryttermærke 2 eller har vidende svarende dertil, må sadle privat hest op og ride alene på HIRK. To ryttere som er fyldt 13 år og opfylder ovenstående krav må sadle op og ride sammen alene, men kan ikke have ansvar for yngre ryttere. Her kan ansvaret kun ligge hos en person over 18 år. 

18.  Rider man tur, anbefales det, at man altid fortæller nogen i stalden, hvor man rider hen og hvor længe man regner med at være væk. Giv besked, når du er hjemme igen. Det henstilles, at vores medlemmer ikke rider på tur alene og at man altid medbringer en mobiltelefon på tur. OBS Heste der tilhører rideskolen må ikke rides på tur uden forudgående aftale med underviser eller personale. Når der rides i trafikken, skal man have kendskab til færdselsloven, og denne skal overholdes! Der skal tages hensyn til andre ”bløde” trafikanter. Når der rides i grusgraven/naturen skal det foregå på de godkendte ridestier (se afsnit herom på hjemmesiden) så øvrige motionister ikke overraskes af heste og der tages hensyn til miljøet. HIRK kan ikke stilles til ansvar for evt. bøder for ovenstående, dette hæfter rytter selv for.

19.  Rideskoleelever må kun opholde sig på HIRK i rideskolens undervisningstid (jf. tider herfor på vores hjemmeside) og ikke i hele klubbens åbningstid (8-22). Årsag hertil er, at der udenfor rideskolens undervisningstid køres med maskiner og sluses hest til og fra folde. Lørdage og søndage er rytterstuen åben 9-20, dog er stalden lukket, når rideskolen slutter.

20.  Det er ikke tilladt at løbe og råbe i nærheden af heste – hverken i stalden, ved banen eller i ridehuset. På banen må der ikke rides med lyd i ørerne, hverken når der er andre ryttere på banen eller når man rider selv. Årsag er, at man skal kunne høre, hvis porten ønskes åbnet, ligesom det under ridning er for svært at høre, hvis en anden rytter kommer tæt på eller oplyser, at der eks. rides ”skråt igennem”. Undervises der med lyd i begge øre er det underviser, der skal advisere de andre ryttere eller holde øje med porten.

21.  Al færdsel på klubbens område, både til fods, på cykel, knallert, i bil og med trailer, skal foregå med omtanke og i passende tempo.

22.  Hunde skal føres i snor i rideskolens undervisningstid.

23.  Rygning er ikke tilladt overhovedet på HIRKs område.

24.  Brandslukningsmateriale er hængt op på strategiske steder i stalden og er afmærket med skilte.

25.  Har du brug for akut hjælp, kan en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem kontaktes ved at ringe til HIRKs AKUT telefonnummer. Dette nummer findes på opslagstavlen i privat opstalder afsnittet. Ved brug af dette nummer, vil man også kunne få adgang til nøgle til åbning af bom til grusgrav, hvis der er brug for dette.

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram