HIRKs Beredskabsplaner

 

Beredskabsplan for brand og evakuering

Gælder for alle ansatte og medlemmer af Himmelev Rideklub

 

Når branden opdages: 

Vurder først om branden på en hurtig og sikker måde kan slukkes med det til rådighed værende brandslukningsmateriel.
Vurder samtidigt, om der er personer, der er i akut livsfare.
I disse situationer påbegyndes redning først. 

Bortset herfra er forholdsreglerne i nævnte rækkefølge: 

 • Alarmér – råb ”BRAND” – RING 112 – informer brandvæsnet: Dit navn, at der er brand på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej 61, 4000 Roskilde 
 • Red 
 • Sluk 
 • Afgræns hvis muligt luk døre og vinduer 
 • Saml alle personer som er på HIRK og gå udendørs 
 • Send personer ud til vejen for at modtage brandvæsenet (helst voksne) 

Kontakt altid brandvæsenet hvis der opstår brand også selvom branden er slukket og informer om branden. Brandvæsenet kan komme og sikre at branden er slukket.
Kontakt altid formand og næstformand. 

Kontakt Staldmesterassistent, som bor over ridehuset 

Kontakt straks formanden for Himmelev Rideklub og informer om ulykken. 

Formand Mia Christensen 25417716

Revideret oktober 2020

 

Beredskabsplan for psykisk førstehjælp

Gælder for alle som har været involveret i og/eller overværet en ulykke, tilskadekomst eller sygdom med behov for akut psykisk førstehjælp

 

1. Bliv ved den tilskadekomne til der kommer hjælp. 

2. Kontakt herefter straks formanden eller næstformanden og informer om ulykken. 

3. Vurder i samråd med formanden eller næstformanden behovet for psykisk førstehjælp. Det vurderes om behovet for psykisk førstehjælp er akut eller om der skal ydes psykisk førstehjælp ved et planlagt møde efterfølgende. Hvis der er andre tilstede ved ulykken skal de ligeledes tilbydes psykisk førstehjælp. 

4. Hjælpen bør ydes så tæt på hændelsen som muligt. Dog kan den tilskadekomne have brug for at få episoden lidt på afstand, så det kan være nødvendigt at tilbyde hjælpen flere gange. 

Tommelfingerregler for psykisk førstehjælp 

Det er vigtigt: 

 • at tage hånd om den tilskadekomne og øvrige involverede 
 • at lytte og rumme 
 • at spørge til situationen 
 • at vise omsorg og nærvær 
 • at følge den tilskadekomne og andre involveredes behov 
 • at imødegå selvbebrejdelser 
 • at acceptere alle følelser 

Undgå: 

 • at tale selv, styre samtale
 • at fortælle om egne oplevelser
 • at bagatellisere, analysere og forklare
 • at blive forlegen over egne følelser
 • at bebrejde eller kritisere den tilskadekomne og øvrige involverede 
Repræsentant fra bestyrelsen afholder psykisk førstehjælp

Kontakt straks formanden for Himmelev Rideklub og informer om ulykken. 

Formand Mia Christensen 25417716

Revideret oktober 2020

 

Beredskabsplan ved ulykker

Gælder for alle ansatte og medlemmer af Himmelev Rideklub

 

Førstehjælpens 4 hovedpunkter er: 

 1. Skab sikkerhed og stands ulykken 
 2. Vurder personen 
 3. Tilkald hjælp – Ring 112, oplys navn på anmelder, informer om ulykken, Himmelev Rideklub, Herregårdsvej 61, 4000 Roskilde 
 4. Giv førstehjælp og bliv ved personen 

Skab sikkerhed og stands ulykken:
Inden man begynder den egentlige førstehjælp, skal ulykken standses.
Sikre egen og andres sikkerhed. Det er helt afgørende, at hjælpere ikke selv bliver et nyt offer. Løse heste indfanges og øvrige heste forholder sig i ro evt. rider væk fra ulykken og ude på anden ridebane. 

Vurder den tilskadekomne:
Når man er ved den tilskadekomne, vil man hurtigt ved råb og berøring kunne afgøre om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs. 

Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til syge/tilskadekomne er: 

A – Airway (frie luftveje)
B – Breathing (vejrtrækning)
C – Circulation (kredsløbet og hjertet) 

Uden ilt dør hjernecellerne i løbet af få minutter. Ved al førstehjælp sikrer man sig altså, at det er muligt at få ilt ned i luftvejene, at der er luftskifte i lungerne og at der er blodcirkulation til at bringe ilten rundt i kroppen. 

Fordelen ved ”ABC” princippet er, at man altid anvender den samme systematiske metode til at undersøge en svært syg eller tilskadekommen person. Det er afgørende, at man undersøger og behandler i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje er en forudsætning for at man kan trække vejret eller få luft i lungerne, og vejrtrækning er igen en forudsætning for blodcirkulation. 

Ganske ofte vil simple manøvrer til at skabe frie luftveje medføre, at patienten selv begynder at trække vejret. Det kunne for eksempel være ved synlige fremmedlegemer i munden, hvor disse fjernes med fingrene eller ved bevidstløshed, hvor hovedet bøjes let bagover og hagen skubbes frem. 

Bevidstløse personer vil ikke selv kunne opretholde ”frie luftveje”, da tungen falder tilbage mod ganen og forhindrer vejrtrækningen. Kæbeløft og bagoverbøjning af hovedet vil i denne situation på få sekunder være livreddende, men er samtidigt forudsætningen for at man selv vil kunne blæse luft i lungerne på den tilskadekomne, hvis vedkomne ikke selv trækker vejret. 

Ved mistanke om slag mod hovedet eller ryggen skal man dog nøjes med at løfte hagen frem og ikke bøje hovedet tilbage for at undgå at komme til at beskadige rygmarven ved brud på halshvirvlerne. Disse skader kan forekommer ved alvorlige rideulykker.
Ved mistanke om slag mod hovedet og ryggen SKAL personen blive liggende!!!! 

Tilkald hjælp:
Hvis man er vidne til en ulykke eller observerer en person med akut svær sygdom, skal man først og fremmest råbe eller ringe efter hjælp. Har man ikke inden man påbegynder redning eller genoplivning sikret sig, at der kommer hjælp, kan man let blive fanget i en situation, hvor tiden går og den effektive livreddende behandling, brandslukning eller lignende, ikke når frem i tide. Ring 112 og oplys om, hvad der er sket, hvor der er sket, hvor mange der er kommet til skade, hvor du ringer fra og oplys om eventuelt specielle forhold. Ofte vil alarmcentralen kunne hjælpe med råd i den konkrete situation. Ved hjertestop vil alarmcentralen f.eks. ofte kunne vejlede med genoplivning og anvise nærmeste hjertestarter (AED). Alarmcentralen er bemandet med sundhedsfagligt personale. 

Når der er ringet 112 åbnes begge låger til den udendørs ridebane og porten ind til ridehuset. Det er evakueringsvejen for ambulancen, hvis ulykken er sket i ridehuset. Send personer ud til vejen for at guide ambulancen. 

Giv almindelig førstehjælp:
Er ABC sikret og har patienten ikke hjertestop eller vejrtrækningsstop, kan man gå videre med almindelig førstehjælp. Det er nødvendigt til stadighed at observere den tilskadekomne tæt, da tilstanden hurtigt kan ændre sig. Bliv hos den tilskadekomne. 

Bliver man nødt til at forlade en tilskadekommen lejres vedkommende i stabilt sideleje for at bevare frie luftveje og forhindre kvælning af for eksempel opkast og vedkommende beskyttes mod afkøling med tæpper, overtøj eller lignende. 

Kontakt straks formanden for Himmelev Rideklub og informer om ulykken. 

Formand Mia Christensen 25417716

Revideret oktober 2020

 

Beredskabsplan ved uoverensstemmelser mellem underviser, forældre eller elever på hold

Gælder for alle ansatte og medlemmer af Himmelev Rideklub

 

Underviser har følgende ansvar: 

 • Underviser har ret til og ansvar for fordeling af hest til rytter. 
 • Underviser har ret til og ansvar for planlægning af indhold og metode for undervisning. 
 • Underviser har ret til og ansvar for at foretage valg eller prioriteringer i alle situationer i selve undervisningen. 
 • Underviser har ansvar for de alle sikkerhedsmæssige forhold på ridebanen under undervisningen. 

 

Hvis der opstår uoverensstemmelser i undervisningen mellem underviser, forældre eller elever og underviser oplever det vanskeligt kontaktes bestyrelsen på HIRK.
Bestyrelsen skal have besked, hvis der opstår uoverensstemmelser. 

Underviser har følgende handlemuligheder ved en uoverensstemmelse: 

 1. Underviser kan henstille til, at pågældende tager kontakt til bestyrelsen. 
 2. Underviser informerer den pågældende om, at bestyrelsen kontaktes. 
 3. Ved alvorlig uoverensstemmelse kan underviser kontakte bestyrelsen i situationen og bestyrelsen vil bestræbe sig på at komme hurtigst muligt. 

Hvis underviser og bestyrelsen finder det gavnligt, tilbydes underviser psykisk førstehjælp. Repræsentant fra bestyrelsen afholder psykisk førstehjælp. 

 

Kontakt straks formanden for Himmelev Rideklub og informer om ulykken. 

Formand Mia Christensen 25417716

Revideret oktober 2020

 

 

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram