Sikkerhedsregler HIRK - RIDESKOLE  (Version 1.0 november 2023)

 1. Al færden på rideklubbens område sker på eget ansvar. Børn under 18 år, der færdes alene på rideklubbens område, færdes på forældrenes ansvar. 
 2. Alle skal bære godkendt ridehjelm, når de sidder på en hest.
 3. Alle under 18 år skal bære godkendt ridehjelm i stalden, og når de færdes på fods på ridebanen, mens der er heste. Denne regel gælder også gæster i stalden, som er under 18 år - her kan ridehjelm erstattes af en cykelhjelm. Langt løst hår skal samles i f.eks. en hestehale.
 4. Alle ryttere under 18 år skal have en voksen over 18 år med til at hjælpe med at sadle op. Dog må 2 børn som er fyldt 15 år OG rider på øvet hold eller voksenhold gerne sadle op alene sammen. Én voksen over 18 år kan max være ansvarlig for 2 børn under 18 år under opsadling. Eventuel opsyn med andres børn skal aftales mundtligt mellem de voksne. Ingen andre må komme alene i stalden og sadle op, heller ikke selvom der er hjælpere. Vi henstiller til, at alle der sadler heste op har deltaget på vores Strigle- og opsadlingskursus.
 5. Alle skal have lukket fodtøj på i stald og på ridebane uanset årstid. Der må ikke rides i kondisko, sko med snørrebånd eller andre sko uden hæl.
 6. Alle under 18 skal bære sikkerhedsvest ved springning og turridning. Vi henstiller til, at alle over 18 år tager samme sikkerhedsmæssige forholdsregler.
 7. Tilskuere ved ridebanen og ridehallen skal altid forholde sig roligt.
 8. Forældre, søskende og andre gæster som ikke deltager aktivt i den aktuelle ridetime må ikke opholde sig på ridebanen. Skal en forælder på banen for at hjælpe, er det af sikkerhedsmæssige årsager kun denne der går ind og ikke også søskende.
 9. Barnevogne/klapvogne/trækvogne må ikke medtages i stalden eller på ridebane.
 10. Der må være ryttere og forældre og evt. søskende i stalden som er tilmeldt de igangværende hold. Øvrige elever/gæster skal ikke opholde sig i stalden.
 11. Rideskolehestene i udestalden skal trækkes over i den anden stald for opsadling. Bemærk! Der kan ikke gå en pony/hest igennem den lille åbning i hjørnet af vaskepladsen!
 12. Det er forbudt at fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktovet rundt om håndled eller om livet.
 13. Heste må ikke stå løse på staldgangen. De skal altid være forsvarligt bundet. Brug ikke træktove til at binde hestene i. Brug kun kæderne som forefindes på staldgangen. SÆT aldrig kæder fast i biddet i hovedtøjet – ALTID kun i grimen. Forlad aldrig en hest på staldgangen, heller ikke selv om den er bundet. Hvis man skal gå fra den og ikke har andre til at holde øje, skal den lukkes ind i boksen imens.
 14. Rideskolen skal så vidt muligt holde sig til striglepladserne i enden med rideskolehestene. Dette for at undgå heste som bliver sure på hinanden på staldgangen.
 15. Al omgang med rideskoleheste skal foregå stille og roligt, med størst mulig hensyntagen til rideskolehesten. Det er strengt forbud at råbe af eller slå rideskoleheste. Fravigelse af denne regel kan medføre bortvisning. 
 16. Skal du fra rideskoledelen af stalden og ud på udebanen, brug da stadig døren i enden af stalden ved det gamle ridehus og træk derefter over parkeringspladsen. Dette for ikke at give sure heste, da rideskolehestene og hestene i privatdelen ikke kender hinanden.
 17. Op- og afstigning skal altid foregå i ridehuset eller på ridebanen.
 18. Ingen rideskoleryttere må hente en rideskolehest ind fra fold, uden forudgående aftale med en ansat eller et bestyrelsesmedlem i rideklubben. Fravigelse af denne regel kan medføre bortvisning.
 19. Sæt altid striglekassen tilbage på reolen inden du går i ridehuset så en anden hest eller rytter ikke kan falde i den. Husk at feje efter dig.
 20. Heste der tilhører rideskolen må ikke rides på tur uden forudgående aftale med en ansat på HIRK eller et medlem af bestyrelsen. Når der rides i grusgraven/naturen skal det foregå på de godkendte ridestier (se afsnit herom på hjemmesiden) så øvrige motionister ikke overraskes af heste og der tages hensyn til miljøet. HIRK kan ikke stilles til ansvar for evt. bøder for ovenstående, dette hæfter rytter selv for.
 21. Rideskoleelever må kun opholde sig på HIRK i rideskolens undervisningstid (jf. tider herfor på vores hjemmeside) og ikke i hele klubbens åbningstid (8-22). Årsag hertil er, at der udenfor rideskolens undervisningstid køres med maskiner og sluses hest til og fra folde. Lørdage og søndage er rytterstuen åben 9-20, dog er stalden lukket, når rideskolen slutter lørdag og hele søndag.
 22. Det er ikke tilladt at løbe eller råbe i nærheden af heste – hverken i stalden, ved banen eller i ridehuset. 
 23. Der må ikke benyttes mobiltelefon, mens man sidder på hesten og der må ikke rides med lyd i ørerne.
 24. Al færdsel på klubbens område, både til fods, på cykel, knallert, i bil og med trailer, skal foregå med omtanke og i passende tempo.
 25. Hunde skal føres i snor i rideskolens undervisningstid.
 26. Rygning er ikke tilladt overhovedet på HIRKs område.
 27. Brandslukningsmateriale er hængt op på strategiske steder i stalden og er afmærket med skilte. Førestehjælpskasser forefindes ligeledes i stalden og i ridehuset. Der hænger en hjertestarter i mellemgangen ved kontoret, hvor der er frit tilgængeligt når rideskolen er åben.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram