Velkomstpjece

 

Velkommen i Himmelev Rideklub – HIRK

Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, som typisk melder sig hos nye elever, medlemmer eller opstaldere på HIRK.

Når man begynder at ride hos os, er der nogle ting man skal være opmærksom på.

Start i en rideklub er ikke, som når man skal starter i en håndbold- eller fodboldklub. Heste er levende væsener, som kan blive forskrækkede og reagere på vores opførsel. Derfor er der nogle sikkerhedsregler, som man skal huske. Læs derfor denne pjece grundigt inden du møder op første gang.


En hyggelig rideskole – hvem står bag

Klubbens faciliteter er ejet af Roskilde Kommune. Selve rideklubben er ejet og drevet af medlemmerne. Det betyder, at det praktiske arbejde med hold af heste og vedligehold af ejendommen alene påhviler medlemmerne.

Himmelev Rideklub (HIRK) er en klub under Dansk Rideforbund – DRF.

I forhold til andre sportsgrene skal der således påregnes en betydelig arbejdsindsats af hvert enkelt medlem for, at rideklubben kan fungere tilfredsstillende. Det værende løbende opgaver som oprydning, rengøring og vedligehold inde og ude, men også deltagelse på arbejdsdage eller andre enkeltstående opgaver. Ridesport er en dyr sport, men vil være endog endnu dyrere, hvis vi også skal betale os fra opgaver som ovenstående.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at det at drive en rideklub koster utroligt mange frivillige ulønnede arbejdstimer, lagt af en valgt bestyrelse, centrale udvalg og andre frivillige. Det er en stor og omfattende virksomhed at drive, i disse aktive medlemmers personlige fritid, så en omsorg samt forståelse for dette er helt centralt, for en stadig vedligeholdelse af frivillighed og god HIRK ånd.

Har du også lyst til at være en del af den løftestang, som driver og gør HIRK til det dejlige sted det er, så kontakt medlemsansvarlig@hirk.dk. Måske du har mod på afgrænsede konkrete opgaver, eller ser dig selv som kommende bestyrelsesmedlem eller har lyst til at starte nye forbedrende initiativer op. Du er mere end velkommen i klubben.

Vi håber I bliver glade for at være en del af HIRK

Bestyrelsen

 

Aktiv deltagelse på begynderhold

De fleste starter deres karriere på HIRK på et begynderhold. På dette tidspunkt har de fleste børn og voksne ikke særlig megen erfaring med heste og deres håndtering. At være lille smule bange for de store dyr er også helt naturligt. Derfor har HIRK typisk tilknyttet to hjælpere til disse hold som skal støtte forældre og elever på både ridebane og i stalden, så oplevelsen med hestene bliver så god som muligt.

Da det imidlertid ikke er muligt, at have en erfaren hjælper til hvert barn på holdet, er det helt afgørende at DU som forælder deltager aktivt og hjælper med at holde dit barns hest. Det handler om basal tryghed og sikkerhed for dit barn.

 

Medlemskab, ind- og udmeldelse

For at modtage undervisning skal du være medlem af Himmelev Rideklub. Dette medlemskab opkræves månedligt – undtaget er dog juli, hvor vi holder lukket.

Du kan også være stævne medlem, hvis behovet er at være medlem af en klub for at kunne starte stævner rundt om i de forskellige rideklubber. Med dette medlemskab kan du ikke deltage i aktiviteterne med HIRKs heste.

Indmeldelse sker under fanen Himmelev Rideskole.

 Bemærk, at man ikke kan være tilmeldt spring- eller ponygameshold på HIRKs rideskoleheste uden også at være tilmeldt et dressurhold. Medlemmer med egne heste kan dog ansøge om dispensation fra dette ved at sende en mail til medlemsansvarlig@hirk.dk.

 

Udmeldelse eller afmelding af et hold

Udmeldelse af klubben eller afmelding fra et hold kan kun finde sted med 1 måneds varsel ved opsigelse til et månedsudløb, og skal meddeles skriftligt på mail til medlemsansvarlig@hirk.dk.

 

Betaling og medlemsnummer

Alle betalinger betales månedsvis forud senest d. 1. i måneden. Betaling foretages via opkrævning i klubmodul på det betalingskort som du har tilmeldt ved indmeldelsen. Er dit kort du har tilmeldt blevet spærret skal du selv sikre at nyt kort oprettes på din brugerprofil I klubmodul. Betalinger der ikke bliver trukket på betalingskortet skal foretages som en bankoverførsel til klubbens konto 9309 6500008456 i SparNord eller på mobilepay 66173. Husk at angive navn på rytter ved disse manuelle betalinger.

Ved for sen betaling forbeholder klubben sig ret til at opkræve rykkergebyr.

Gældende priser fremgår under fanen Himmelev Rideskole.

 

Spørgsmål til betaling

Har du spørgsmål til din betaling skal de rettes via en mail til medlemsansvarlig@hirk.dk.

 

Valg af undervisningshold og overflytning til andet hold

For at se hvilket hold man skal søge om optagelse på, henviser vi til fanen Himmelev Rideskole.

Er du ny i HIRK og i tvivl om dit niveau, så start med at sende en mail til medlemsansvarlig@hirk.dk med dit spørgsmål.

Er du allerede på et hold og ønsker overflytning til et nyt hold, snak da først med din underviser om dine ønsker. Nogle hold kræver godkendelse af underviser.

Når ovenstående er på plads, skal du opskrive dig til holdene via tilmelding under fanen Himmelev Rideskole.

Du vil blive kontaktet, når der er plads. Interne flytninger prioriteres.

Ventetid til fuldt bookede hold vil typisk være 3-6 måneder.

 

Forsikring

Ridesport er ikke en ufarlig sport. Al ophold på HIRK og al deltagelse i klubbens aktiviteter, herunder undervisning foregår på eget ansvar.

Rideklubben kan ikke drages til ansvar for tyveri, ulykker m.m. Du skal derfor sikre, at jeres barn er dækket af en privat ansvars-og ulykkesforsikring. HIRK har ikke en forsikring, der dækker jeres barn i tilfælde af en ride-eller anden ulykke på HIRK.

Bemærk at nogle forsikringsselskaber betragter ridesport som ekstremsport, hvorfor der skal tegnes særskilt forsikring.

 

Hvordan foregår undervisningen?

Der undervises på hold i ridehuset eller på udendørsbanen. Undervisningen kan også foregå som skovtursridning eller som teoriundervisning i stalden/rytterstuen. Man må forvente ca 4-5 gange med teori om året, afhængigt af holdet, hestekapacitet eller andet.

På begynderhold har underviseren typisk 1-2 medhjælpere, som hjælper i stalden og på ridebanen, men det er et krav, at forældre deltager aktivt i undervisningsforløbet samt op- og afsadling. Forældre forventes selv at trække/løbe med i undervisningen indtil rytter og hest vurderes egnet til selvstændig ridning. Dette afhænger også af tildelte hest og kan derfor skifte fra gang til gang. Underviseren skal IKKE trække hestene, da dette forhindrer et helt afgørende overblik over hele ridebanen.

Typisk skal rytterne have hjælp til og med 1 times begynderhold. Det er ikke tilladt at børn på ½ times og 1 times begynderhold møder op uden forældre.

For regler for, hvornår man må håndtere hesten og sadle op alene henvises til vores sikkerhedsregler for rideskolen på hjemmesiden.

Når der pågår undervisning må der i stalden kun være de ryttere og forældre (og evt. søskende) som er tilmeldt de igangværende hold. Øvrige elever/gæster/medlemmer skal ikke opholde sig i stalden.

Ridelæreren skal kunne fokusere på sin undervisning og de mange heste, der er samlet i ridehuset på en gang, når et ridehold er i gang, hvorfor man som udgangspunkt skal søge hjælp hos medhjælperne ved spørgsmål. Forældre opfordres også til at hjælpe og bruge hinanden.

Du rider normalt på en hest som din underviser mener passer til dig. Ved sygdom kan der være ændringer til valgte hest. Ændringer kan blive annonceret i sidste øjeblik, da heste er levende dyr og en skadet eller syg hest oftest først kan konstateres, når den enten kommer ud af sin boks eller ud at gå. Vær derfor altid indstillet på, at din undervisning ikke nødvendigvis går som først planlagt.

Ridelæreren er øverste myndighed på banen og er den der suverænt bestemmer. Dette er for at yde mest mulig sikkerhed for både børn og heste. Udgør børn eller en forældre en sikkerhedsrisiko for heste eller andre børn eller udviser en voldsomt forstyrrende adfærd, kan de blive bedt om at forlade banen af ridelæreren. Det er heldigvis yderst sjældent, at dette forekommer.

Forældre forventes desuden at hjælpe med at samle hestemøg på banen, typisk mens der skridtes af.

Forældre, søskende og andre gæster som ikke deltager aktivt i undervisningen må ikke opholde sig på ridebanen. Skal en forældre på banen for at hjælpe, er det af sikkerhedsmæssige årsager kun denne der går ind og ikke også søskende.

 

Afbud til undervisningen

Hvis du ikke kommer til en ridetime, så giv underviseren besked i god tid. Hvis du er syg kan afbud sendes til underviseren typisk på SMS.

HIRK kan også komme i den situation, at en underviser bliver syg og der ikke kan findes en afløser til alle hold. I de tilfælde må vi desværre aflyse undervisning og vi vil forsøge at kontakte dig før du møder op. Vi refunderer ikke aflyste undervisningstimer.

 

Hvilke heste og ponyer har vi i stalden

Vi har ca. 18 heste og ponyer. Husk, at det er levende dyr og at du som medlem af klubben er medejer af hestene og ponyerne, så pas godt på dem. Hestene skal dække over manges behov, så vi har både små begynder ponyer og heste og ponyer til større børn og voksne.Vi prøver så vidt det er muligt at have en flok som spænder bredt, men vi kan ikke garantere at dække alle rytteres behov.


Påklædning – Sikkerhed og udstyr

Alle skal ride med ridehjelm, som er DRF godkendt. Du skal ikke kun bære den når du sidder på hesten eller er til fods på banen, alle under 18 år skal også bære ridehjelm i stalden.

I behøver ikke have indkøbt ridehjelm til de første timer. Vi har lånehjelme på rideskolen. Lånehjelme ligger i sadelrummet. Man kan med fordel starte med at købe sit udstyr brugt.

Man skal altid have lukket fodtøj på i nærheden af hestene, det gælder både ryttere, forældre og søskende. Det er IKKE TILLADT at komme til ridning i små sandaler eller andre åbne sko. Man må heller ikke ride i kondisko uden hæl og med snørebånd, da dette kan medføre, at du ikke i tide kan komme ud af bøjlerne, hvis du skulle falde af hesten. Til at begynde med, kan det være en god ide at være iført gummistøvler med en lille hæl og så sidenhen investere i ridestøvler. Undlad kjole og shorts, kom i lange bukser/gamacher, som beskytter indersiden af benene.

Til alle nye elever anbefaler vi også, at man på sigt anskaffer sig en sikkerhedsvest, som beskytter ryg og brystkasse, hvis man skulle falde af hesten.

Ved spring er sikkerhedsvest obligatorisk, hvis du er under 18 år og vi har veste til udlån. For ryttere over 18 år anbefaler vi at der bæres vest.

Har du langt hår, skal dette være samlet i en hestehale.

Forældre skal have egnet fodtøj på, så de kan løbe med på banen. Har man søskende med, må de ikke gå med ind på banen selvom mor eller far er på banen. På staldgangen skal søskende bære hjelm – f.eks. kan en cykelhjelm fint anvendes i stalden.

På vores hjemmeside findes et afsnit der hedder Sikkerhedsregler i rideskolen og Sikkerhedsregler for opstaldere. Dem skal du sætte dig ind i og følge, når du er på HIRK.

 

Hvordan får jeg sadlet op og af

Heste er flugtdyr. Hvis de bliver forskrækkede, kan det resultere i, at de sparker eller napper for at forsvare sig selv. Nogle af de ting, som kan forskrække hesten er, hvis man råber eller løber. Det er derfor vigtigt, at man altid er rolig i sin omgang med hesten. På den måde kan man undgå uheld og alle er med til at styrke og bibeholde de gode egenskaber hos vores heste.

Når du kommer, skal du starte med at undersøge, hvilken hest du skal ride på, dette fremgår af heste/holdplanen. Holdplanen ligger typisk på barrieren i ridehuset eller er slået op på opslagstavlen i stalden. Selvom du er tildelt en månedshest, kan der forekomme udskiftning ved sygdom eller lign. Derfor er det vigtigt, at du kommer minimum en halv time før du skal ride, så der er god tid til at finde ud af, hvilken hest du skal ride på i dagens undervisning, samt sikre tid til at strigle og klargøre hesten i et roligt tempo.

Er du i tvivl om hest eller staldhåndtering, så ret i første omgang henvendelse til hjælperne eller andre forældre, så ridelæreren kan have fuld koncentration på det hold, der er på ridebanen. Det er vigtigt for sikkerheden at undervisningen, så vidt muligt, afvikles uden forstyrrelser.

Du skal ikke selv medbringe hesteudstyr, hver hest har sine egne strigler og hovrensere m.m. samlet i hestens egen striglekasse med navn på. Alt udstyr du låner af rideskolen skal selvfølgelig behandles pænt og lægges på plads efter brug

Når du skal strigle hesten, trækkes den ud på staldgangen og fastgøres i kæderne. Brug altid et træktov, når hesten skal ud af boksen. Man må aldrig kun trække i grimen, et hurtigt ryk med hovedet kan medføre at hånden sætter sig fast i grimen og man kan blive slæbt efter hesten.

Du skal til rideskoleheste anvende de striglepladser der er oprettet til disse. Dette for at undgå, at heste der ikke går sammen til dagligt, står sammen på staldgangen, da det kan medføre spark og uro.

Som udgangspunkt har vi nogle rigtig dejlige og rolige heste på HIRK, men man skal altid huske, at det er levende væsener, som kan blive forskrækkede, og du skal derfor tage dine forholdsregler og være rolig i omgangen med dem. Man skal huske, at man ikke må efterlade hesten uden opsyn, når den står bundet på staldgangen. Man skal derfor bede nogen om at holde et øje med hesten, når der skal hentes sadel og hovedtøj.

Sæt aldrig kæderne direkte i hestens trensebid, da den kan få store skader i munden, hvis den bliver forskrækket, mens den står bundet.

Når man har striglet hesten på den ene side og skal om på den anden side, skal man huske at gøre hesten opmærksom på, at man bytter side. Man kan enten gå foran hesten, men så skal man huske at gå et lille stykke foran hesten og ikke under halsen, for så kan den ikke se dig og kan derfor blive forskrækket. Man kan også gå bag om hesten, og på samme måde skal man huske at gøre hesten opmærksom på, hvor man er henne, ved at snakke til hesten, så den ved, hvor man er henne.

Der afholdes løbende strigle- og ryttermærkekurser, hvor både du og dine forældre har mulighed for at lære at strigle, sadle op og af, samt lære at omgås heste på en forsvarlig måde. Hold øje med opslag i ridehuset om disse kurser. For nye uerfarne medlemmer anbefaler vi, at man deltager i et striglekursus i takt med at de blive udbudt.

Sadel og hovedtøj findes i saddelrummet og er sorteret efter hestens navn/nummer. Udstyr må ikke byttes om, da den enkelte sadel er tilpasset den enkelte hest/pony. Det betyder også at når du tager hestens grime af, skal den lægges i hestens striglekasse og kassen sættes retur på reolen.

Sadlen lægges på i stalden og gjorden efterspændes, når I ankommer til ridehuset. Brug tiden i stalden til at få tilpasset stigbøjlens længde – fra start til slut skal være hvad der svarer til barnets armlængde (armhule til fingerspids). Dette sparer tid i ridehuset, når ridelæreren skal starte holdet op, hvis I allerede har fået tilpasset stigbøjlernes længde.

Før du trækker af sted med hesten, skal du sikre dig at der er fejet og pænt på din strigleplads – så andre kan anvende striglepladsen, mens du rider. Hvis du har striglet på staldgangen og der er hår i det møg der fejes sammen, er det vigtigt at det samles sammen og lægges ud på møddingen og IKKE fejes ind i hestens boks. Hvis hesten spiser håret danner det en prop i hestens mave, og dette bliver hesten syg af.

Hestemøg der tabes på staldgang og på vej til og fra ridehus og udendørsbane, er rytteren (forældre) selv ansvarlige for at samle op.

Du skal ikke trække hesten over til ridehuset før tidligst 5 minutter før din undervisning starter. Skal flere heste over, er det bedst at følges ad, så den igangværende undervisning ikke forstyrres flere gange. Du må ikke trække afsted med en hest før stigbøjlerne er sat op ved sadlen, så de ikke hænger og dingler, når du trækker med hesten. De kan på den måde komme til hænge fast i døre eller andet og forskrække hesten.

Når I ønsker at åbne porten til ridehuset, skal I råbe udefra om I må åbne porten, når der svares OK må den åbnes.

Hestene trækkes nu ind på midten og stilles på en lige linje med god afstand og med hovederne i samme retning. Hestens tøjle må ikke slippes i ridehuset eller på vejen derover.

Når du skal sidde op, må du ikke bruge sadlen som ”klatre stativ”. Hestens ryg og sadlen kan ikke tåle disse vrid, når man stiger op i sadlen. Du skal i stedet sikre dig, at der står en på den anden side og holder ned i stigremmen for dig og agerer modvægt i sadlen, mens du stiger op. Alternativt skal du trække hesten hen til de røde opstignings skamler, som står placeret inde på banerne, og bruge dem som opstigningshjælp.

Når du har redet og sadler af så husk:

  • Skyl bidet grundigt (gammelt snavs kan forårsage sår i munden på hesten)
  • Hæng sadel og hovedtøj på rette plads
  • Undgå at lægge sadlen på gulvet
  • Strigl hesten og rens hove
  • Rens striglerne og læg dem på plads i kassen og stil kassen på reolen
  • Fej efter dig.

Igen skal stalden efterlades ryddelig og fejet for hår, hestemøg, jord eller lign.

 

Er der flere regler du skal overholde

Ja det er der. Først og fremmest skal du huske at al omgang med heste foregår stille og roligt. Løb, leg, råb og støjende adfærd i nærheden af hestene er ikke tilladt. Særligt i staldområdet kræver vi rolig adfærd. Hesten står i en boks og har ikke mange muligheder for at gøre brug af sit flugtinstinkt, hvis den bliver forskrækket eller stresset. Desuden vil en hest på gangarealet være mere tilbøjelig til at sparke eller bide, hvis den bliver forskrækket.

Agerer din hest ikke, som du ønsker, kan du gå ud fra, at du ikke har været dygtig nok til at vise den, hvad du vil. At slå hesten som led i dens almindelige opdragelse hjælper ikke – og vil ikke blive tolereret! Vi tager afstand fra hårdhændet behandling af hestene. Rytterkultur “smitter” – derfor vil en god og rolig omgang med hestene smitte af på “kulturen” – lige som en hårdhændet og negativ omgang vil gøre det samme.

Når hestene fodres bliver de ofte urolige, så det er vigtigt at de få fred og ro under og efter fordring og man skal derfor forlade stalden.

For at holde orden på rideskolen kan klubben mod betaling anvise skab til opbevaring af elevernes private tøj. Enhver, der har sin gang på HIRK, har ansvar for at rydde op efter sig og for ikke at efterlade sine ting på gangarealer eller andre steder. Og så er det en selvfølge, at skraldespandene skal bruges til skrald!

Man må ikke fodre HIRKs heste. Dette fordi heste når de fodres kan udvise en lidt aggressiv og urolig adfærd både mod hinanden og mod rytter. Vænnes de til at få godbidder på staldgangen vil de ofte også tillægge sig tiggende vaner som er uhensigtsmæssige.

Heste, der ikke skal bruges i undervisning skal have lov at til at have fri og må derfor ikke trækkes ud af boksen, med mindre det er aftalt med en hesteansvarlig fra bestyrelsen. 

 

Hvis I bruger HIRKs rytterstue

Man er altid velkommen til at benytte rytterstuens service, mikroovn og elkoger, og husk at rydde op/vaske op efter jer. Det er ikke OK at efterlade nudelposer, popcorn, kakaokopper og lade oprydningen hænge på andre. Tør bordene af, fej gulvet, gå ud med skraldet og tag opvasken – også selvom det ikke lige er jer, der har anvendt det hele. Rytterstuen skal være et rart samlingspunkt for os alle. Man må rigtig gerne komme og være en del af klublivet, selvom man ikke lige skal ride, så længe man overholder ovenstående.

 

Åbningstider på HIRK

Himmelev rideklub har åbent alle ugens dage i tidsrummet 8-22, ferieluk fremgår af vores kalender på vores hjemmeside.

Rideskolens elever må kun opholde sig på HIRK i rideskolens undervisningstid og ikke i hele klubben åbningstid. Årsag hertil er, at der uden for rideskolens undervisningstid køres med maskiner og der sluses heste til og fra folde.

Lørdage og søndage er rytterstuen åben 9-20, dog er stalden lukket, når rideskolen slutter.

 

Privatopstaldere samt udefra kommende ryttere og heste

Ud over rideskoleheste består HIRK også af privat opstaldede heste. Det er privatrytterne der fodrer og lukker heste/ponyer ud og ind fra folden i weekenden og på helligdage, når personalet har fri.

Regler for hvornår og hvordan ridehuskortejere og privatopstaldere kan ride i ridehuset, når der ikke pågår undervisning fremgår af pjecen “Ride- og booking regler for ridehus, udendørsbane og græsbane”.

Hvem driver rideklubben?

Til at varetage den daglige drift er ansat en staldmester (med heste som speciale), en fodermester samt ridelærere.

Derudover hjælper en flok unge over 13 år med i undervisningen og i stalden ved klargøring af heste til ½ begynderhold.

Klubbens overordnede drift sikres via en bestyrelse og flere udvalg.

 

Lukkedage

På vores hjemmeside fremgår det aktuelle års lukkedage. De er markeret med rødt i årskalenderen

 

Hvordan holder du dig orienteret

Vil du gerne følge med i hvad der sker i din klub kan du:

  • Tilmelde dig HIRKs Facebookgruppe Himmelev Rideklub samt vores instragram.
  • Læse opslag på opslagstavlen i ridehuset
  • Se på vores hjemmeside 
  • Møde op til generalforsamlingen

 

Hvilke aktiviteter er der på HIRK

Der afholdes løbende bl.a. striglekurser, træningslejre og -dage samt ridelejr, fastelavnsfest, sommerfest og juletræsfest. Det er dog ikke hvert år at der er nok frivillige til at holde disse arrangementer. Disse arrangementer slås op på FB og hjemmeside.

Derudover arrangerer stævneudvalget stævner for rideklubbens medlemmer samt for medlemmer af andre rideklubber i distriktet. Til et stævne hører nogle propositioner, som er de nærmere bestemmelser for selve stævnet, f.eks. indskud (pris for at deltage), tilmeldingsfrist, beklædning m.m. Alt dette vil fremgå af stævneopslagene på FB, hjemmesiden eller af opslag på tavlerne på HIRK.

Alle arrangementer løftes af frivillige, hvorfor det kræver medlemmernes aktive deltagelse for at blive til noget.

Ridelejren annonceres på vores hjemmeside og FB.

De rideskole heste der kan tåle at komme på sommerfold, skal dagligt tilses og rides ind påny før rideskolens starter igen. Typisk pågår dette arbejde af parter og andre som melder sig og har ridefærdigheder hertil.

 

Hunde

Hunde er velkommen på HIRK, de skal dog føres i snor i rideskolens undervisningstid og må ikke støje nærheden af undervisningen. Alle hunde skal selvfølgelig være børnevenlige.

 

 

Velkommen på Himmelev Rideklub

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram