Samarbejde med sponsorer er af stor betydning for Himmelev Rideklub

 

Udover det økonomiske bidrag, er det vigtigt for rideklubben at være i kontakt med det nære erhvervsmiljø for derigennem at få styrket rideklubbens og sponsorens gensidige forståelse og respekt.

Ønsker privatpersoner eller erhvervsvirksomheder at indgå en sponsoraftale med Himmelev Rideklub så hører vi meget gerne fra Jer, send os en  mail til sponsor@hirk.dk

Nedenfor kan I læse mere om hvorledes vi samarbejder med vores sponsorer.


 

 

Støt Himmelev Rideklub

– fordi det lokale foreningsliv er med til at fremme trivsel og udvikling i Roskilde!

 

Hvem er vi
Himmelev Rideklub kan findes på grænsen mellem Himmelev og Trekroner. Tæt på Kildemosen og den gamle grusgrav, er vi i 2005 flyttet ind i et helt nyt ridecenter med tilhørende stald, ridehus, rytterstue og folde.

Rideklubben er en bredderideklub, med ca. 250 medlemmer og flere på venteliste. Vores mål er at undervise børn, unge, voksne og handicappede i ridning og at lære dem at omgås heste. Klubben lægger stor vægt på et trygt socialt samvær mellem disse grupper og omkring de opgaver, der er forbundet med heste og ridning. Udover den daglige rideundervisning, afholder vi stævner, ridelejr og hyggeaftner, samt arrangerer fester i forbindelse med de forskellige mærkedage i løbet af året (pinse, påske, jul, fastelavn mm.).

Himmelev Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund, Dansk Handicap Idrætsforbund og Roskilde Idrætsunion. Klubben er af Dansk Idrætsforbund og Dansk Rideforbund, som den første rideklub i Danmark, blevet certificeret som Den gode børneidrætsforening.

 

Derfor beder vi om hjælp
Det nye ridecenter er opført og udlejet af Roskilde Kommune, mens heste, ponyer, rideudstyr m.v. er ejet af Himmelev Rideklub. Alle udgifter i forbindelse med leje af lokaler, rideskolens virke og hestenes trivsel påhviler derfor klubben, og dermed klubbens medlemmer. Det betyder, at det alene er indtægter fra kontingenter og undervisning der skal balancere klubbens økonomi.

Dette medfører desværre et temmelig stramt budget, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er råd til at få rideklubben/-skolen til at fungere optimalt. Dette på trods af gode ansatte og en stor frivillig indsats. Vi bliver for eksempel nødt til at spare kraftigt på nødvendige udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af ridebane, vask af rideunderlag, indkøb af heste og rideudstyr, forarbejdning af foder og meget andet.

Det er rigtig ærgerligt, for det medfører, at vi ikke kan skabe de forhold for vores heste og vores medlemmer som vi ønsker. Derfor har vi nu besluttet at bede Roskildes erhvervsliv om hjælp til at gøre vores forestilling om en god rideklub til en realitet.

 

Sådan kan I hjælpe
Overordnet er der tre forskellige muligheder for at hjælpe og støtte Himmelev Rideklub. Bemærk at alle 3 muligheder giver erhvervsvirksomheder fuld fradragsret.


Mulighed 1. Sponsorhest
 I kan vælge at sponsorere én af klubbens 18 rideskoleheste, ved behov at købe en ny. Det koster 15.000 kr. pr. år for en periode på minimum 2 år. Som hestesponsor opnår I følgende:

  • Pressemeddelelse til Roskilde Dagblad, Roskilde Avis m.fl. efter aftale.
  • Sponsorskilt (str. ca. 300×140 cm) i klubbens ridehus med firmanavn/firmalogo ophængt på endevæg i ridehuset.
  • Sponsorskilt (str. ca. 40×50 cm) på hestens boksdør.
  • Saddelunderlag til hesten med firmalogo. Kun brugt til stævner.

Himmelev Rideklub udsender pressemeddelelse, i samråd med sponsor.

Udformning af skilte og saddelunderlag aftales med sponsor.

Bestilling af skilte varetages af Himmelev Rideklub i samarbejde med sponsor. Himmelev Rideklub har indgået aftale med skilte leverandør om leverance af skilte til kostpris. Omkostninger i forbindelse med produktion og ophængning af sponsorskilte afholdes af sponsor.

Indkøb, prægning og betaling af sadelunderlag varetages af Himmelev Rideklub, sponsor leverer logo i PDF format.

Ved sponsoratets ophør tilhører skiltene sponsor, mens sadelunderlaget tilfalder klubben.

Himmelev Rideklub fastholder ejerskab og råderet over sponsorhest.

Ved bortgang eller salg af sponsorhest forpligter klubben sig til at tilbyde anden hest til sponsor, og omkostninger i forbindelse hermed afholdes af klubben.

 

Mulighed 2. Sponsorskilt
Klubben giver mulighed for at sponsorer kan få ophængt et sponsorskilt. Det koster 2000 eller 3000 kr. for en periode af 1 år. Der betales for minimum et år, men løbetiden kan forlænges. Som sponsor opnås følgende:

  • Sponsorskilt (str. ca. 140×120 cm) i klubbens ridehus med firmanavn/firmalogo. Kr. 2000,- ophængt på langside i ridehuset.
  • Sponsorskilt (str. ca. 300×140 cm) i klubbens ridehus med firmanavn/firmalogo. Kr. 3000,- ophængt på endevæg i ridehuset.

Udformning af sponsorskilt aftales med sponsor.

Bestilling af skilte varetages af Himmelev Rideklub i samarbejde med sponsor. Himmelev Rideklub har indgået aftale med skilte leverandør om leverance af skilte til kostpris. Omkostninger i forbindelse med produktion og ophængning af sponsorskilte afholdes af sponsor.

Ved sponsoratets ophør tilhører skiltet sponsor.

 

Mulighed 3. Gaver
Sidst, men bestemt ikke mindst, kan I støtte klubben ved hjælp af gaver. Det kan f.eks. være gaver i form af:

  • Sadler, grimer, dækkener eller andet udstyr
  • Vaskemaskine til sadelunderlag, foderkværn, trillebøre eller andre redskaber
  • Stævnepræmier, møbler til rytterstue mv.

Hvis I gerne vil støtte rideklubben ved hjælp af gaver, er I meget velkommen til at kontakte undertegnede for en nærmere aftale. Afhængig af gavens art og størrelse kan giverens navn/logo på forskellig vis blive eksponeret.

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram