Sikkerhedsregler HIRK - OPSTALDERE  (Version 1.0 november 2023)

 1. Al færden på rideklubbens område sker på eget ansvar. Børn under 18 år, der færdes alene på rideklubbens område, færdes på forældrenes ansvar.
 2.  Alle skal bære godkendt ridehjelm, når de sidder på en hest.
 3. Alle skal have lukket fodtøj på i stald og på ridebane uanset årstid. 
 4. Tilskuere ved ridebanen og ridehallen skal altid forholde sig roligt.
 5. Det er ikke tilladt at føre heste uden trense eller grime og træktov, hverken i stald eller til og fra folde. Der må kun føres en hest ad gangen. Undtaget træktovsreglen er rideskolens hesteflokke, når de sluses til og fra fold.
 6. Det er forbudt at fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktovet rundt om håndled eller om livet.
 7. Alle under 18 skal bære sikkerhedsvest ved springning. Vi henstiller til, at alle over 18 år tager samme sikkerhedsmæssige forholdsregler. 
 8. Heste må ikke stå løse på staldgangen. De skal altid være forsvarligt bundet. Brug ikke træktove til at binde hestene i. Brug kun kæderne som forefindes på staldgangen. Forlad aldrig en hest på staldgangen, heller ikke selv om den er bundet. Hvis man skal gå fra den og ikke har andre til at holde øje, skal den lukkes ind i boksen imens.
 9. Vi henstiller til, at rideskolehestene såvidt muligt sættes i kæderne i rideskoledelen af stalden. Skulle der stå en rideskolehest, hvor du skal forbi med din hest, tag da størst muligt hensyn til både rideskolehest og -rytter.
 10. Skal du fra privatdelen og over i det gamle ridehus, mens der er ryttere og heste i rideskoledelen af stalden, brug da døren ud mod foldene og træk over parkeringspladsen for ikke at forstyrre rideskolerytterne.
 11. Vi henstiller til at op- og afstigning altid foregår i ridehuset eller på ridebanen. Der må ikke rides i stalden.
 12. Når der hentes heste til og fra fold skal sikkerhedsliner altid være monteret (aftale med Roskilde Kommune). Når der er heste på fold, skal der være tilsluttet strøm. Det anbefales, at man så vidt muligt altid har en telefon på sig, når man færdes alene på foldene.
 13. Når børn under 18 år håndterer heste til og fra fold, henstilles der til, at de har ridehjelm på. Alle andre opfordres ligeledes til at have ridehjelm på, når de håndterer heste til og fra fold.
 14. Børn under 18 år skal være ifølge med en voksen over 18 år ved håndtering af heste til og fra fold både ved staldvagter og når egen hest skal ind fra fold. Der må ikke efterlades en hest alene på fold.
 15. Det anbefales ikke at lukke heste til og fra folde, når det er mørkt. Tilretning af dækkener og lignende. anbefales at foregå i stalden og ikke på folden.
 16. Der må ikke opbevares udstyr til hesten på staldgangen, udstyr skal opbevares i staldskab. Staldgangen skal altid efterlades tømt og fejet fri for møg, hø og halm for at undgå brandfælder. Anvendes de indvendige vaskepladser, skal disse efter brug fejes for overskudsvand for at undgå at gulvet bliver glat eller vandpytter fryser til is på staldgangen. Døren til foderrummet skal efterlades forsvarligt lukket, da det er en branddør.
 17. Børn under 15 år må ikke sadle op alene eller ride alene uden forældreopsyn eller anden aftalt opsyn af person over 18 år. Der henstilles til, at børn under 15 år ikke rider alene på tur. Hvis børn under 18 år rider alene er det altid på forældrenes ansvar. Himmelev Rideklubs medarbejdere er aldrig ansvarlige for opsyn med børn under 18 år som rider selv. Eventuelle rideulykker med børn under 18 år som rider alene er 100% forældrenes ansvar og ikke Himmelev Rideklubs ansvar.
 18. Rider man tur, anbefales det, at man altid fortæller nogen i stalden, hvor man rider hen og hvor længe man regner med at være væk. Giv besked, når du er hjemme igen. Det henstilles, at man ikke rider på tur alene og at man altid medbringer en mobiltelefon på tur. Heste der tilhører rideskolen må ikke rides på tur uden forudgående aftale med underviser eller personale. Når der rides i trafikken, skal man have kendskab til færdselsloven, og denne skal overholdes! Der skal tages hensyn til andre ”bløde” trafikanter. Når der rides i grusgraven/naturen skal det foregå på de godkendte ridestier (se afsnit herom på hjemmesiden) så øvrige motionister ikke overraskes af heste og der tages hensyn til miljøet. HIRK kan ikke stilles til ansvar for evt. bøder for ovenstående, dette hæfter rytter selv for.
 19. Det er ikke tilladt at løbe eller råbe i nærheden af heste – hverken i stalden, ved banen eller i ridehusene.
 20. Der må kun lyttes til musik i ét øre mens man rider både når der er andre ryttere på banen eller når man rider selv. Årsag er, at man skal kunne høre, hvis porten ønskes åbnet, ligesom det under ridning er for svært at høre, hvis en anden rytter kommer tæt på eller oplyser, at der eks. rides ”skråt igennem”. Undervises der med lyd i begge øre er det underviser, der skal advisere de andre ryttere eller holde øje med porten.
 21. Al færdsel på klubbens område, både til fods, på cykel, knallert, i bil og med trailer, skal foregå med omtanke og i passende tempo.
 22. Hunde skal føres i snor i rideskolens undervisningstid.
 23. Rygning er ikke tilladt overhovedet på HIRKs område.
 24. Al færdsel på klubbens område, både til fods, på cykel, knallert, i bil og med trailer, skal foregå med omtanke og i passende tempo.
 25. Brandslukningsmateriale er hængt op på strategiske steder i stalden og er afmærket med skilte. Førestehjælpskasser forefindes ligeledes i stalden og i ridehuset. Der hænger en hjertestarter i mellemgangen ved kontoret, hvor der er frit tilgængeligt når rideskolen er åben.

 

 

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram