Kære alle Medlemmer af Himmelev Rideklub

 

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling på Himmelev Rideklub.

 

Det afholdes tirsdag den 07 marts 2023 kl 19 på Himmelev Rideklub. Alle er velkomne. 

 


Generalforsamling i Himmelev Rideklub tirsdag den 7. marts 2023 kl 19 på Himmelev Rideklub

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent 
  3. Valg af 2 stemmetællere

4. Bestyrelsen aflægger beretning

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af indkomne forslag:


 8. Valg til bestyrelsen
 8a. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter, i ulige år.
 8b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter i lige år.


 9. Valg til juniorbestyrelsen


 9a. Valg af 1 juniormedlem samt 3 juniorsuppleanter i ulige år
 9b. Valg af 2 juniormedlemmer samt 3 juniorsuppleanter i lige år.


 10. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen).


 11. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg (se §8) f.eks. stævneudvalg, sponsorudvalg, HandyTeam m.m.


 12. Eventuelt.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram