Kære Medlemmer 
 
 Vi håber at se jer til vores Generalforsamling d. 12.03.24 kl. 19.00 i rytterstuen. 
 
 Nedenfor kan I se den opdaterede dagsorden med indkomne forslag. 
 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent

6.a Bestyrelsen foreslår, at kontingentet sættes ned til 75 kr./måneden

 1. Behandling af indkomne forslag

7.a Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring således, at medlemmer skal melde sig til den siddende bestyrelse én uge før den ordinære Generalforsamling, hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen. Det samme vil være gældende for bestyrelsesmedlemmer der ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. 

 1. Valg til bestyrelsen
   8.a Valg af fire bestyrelsesmedlemmer, samt tre suppleanter, i ulige år
   8.b Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, samt tre suppleanter, i lige år
 2. Valg til juniorbestyrelsen
   9.a Valg af et juniormedlem samt tre suppleanter, i ulige år
   9.b Valg af to juniormedlemmer samt tre suppleanter, i lige år
 3. Valg af revisor og en revisor-suppleant (valgt for et år ad gangen)
 4. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg (se §8) f.eks. stævneudvalg, sponsorudvalg, handyteam m.m.
 5. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Himmelev Rideklubs Bestyrelse

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram