Miljøpolitik

 

Himmelev Rideklub har en miljøpolitik, som skal sikre, at vi holder fokus på at forbedre og bibeholde vores miljøindsats. Dette gør vi blandt andet via nedenstående miljø tiltag: 

 • Forebygge forurening ved at opbevare vores mødding i container. 
 • Minimere vandforbrug til vanding af baner, ved at anvende bundmaterialer der kan holde på fugten, opsamle regnvand fra tage til brug for banevanding 
 • Sikre at vandtilførslen til vandkopper i stalden ikke sker hurtigere end at hesten kan drikke med, så spild undgås. 
 • Alle toiletter er udskiftet til vandbesparende toiletter. 
 • Opvarmningskilde til beboelse sker fra jordvarme. 
 • Alle lyskilder til stald, udendørs lamper samt i ridehus er skiftet til LED og er med sensorer og timer. 
 • Strøelse i hestebokse sker kun med økologisk halm. 
 • Vores hestemøg genbruges til champignonproduktionen. 
 • Foderværdien af græsset på markerne udnyttes max, ved at ingen folde er større end at hestene kan nå at spise græsset op, således at ingen folde henstår med store områder af ukrudt og ikke nedbidt græs. 
 • Der er opsat læskure på alle de folde der anvendes til døgnfolde, således at hestene kan gå ude mest muligt i sommermånederne, hvorved forbrug af strøelse i stalden minimeres. 


Udover ovenstående miljø tiltag har vi også følgende miljø hensigtserklæringer: 

 • Fremstå som en synlig miljørigtig rideklub, via information på vores hjemmeside om vores miljøhåndtering og altid være åbne over for nye forslag til hvordan rideklubben kan gøre sit til at forbedre miljøet yderligere, eks. ved indkøb af el drevne maskiner i stedet for dieseldrevne. 
 • Et bestyrelsesmedlem har miljøet i Himmelev Rideklub som ansvarsområde 
 • Opfordrer vores medlemmer og medarbejdere til at være med til at tage et ansvar for rideklubbens miljø, eks. ved at minde om at lukke porten til ridehus i sommerhalvåret så bunden ikke tørrer ud og dermed vil kræve ekstra vanding, huske at lukke dørene til opvarmede rum i vintermånederne.
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram